De Stichting The Next Stage Foundation heeft  een ANBI-status; Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften die mensen of rechtspersonen in Nederland doen aan dergelijke stichtingen zijn aftrekbaar voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. De stichting zelf komt onder voorwaarden in aanmerking voor vrijstellingen van de erf- en schenkbelasting.