Het doel van dit project is zelfredzaamheid op het gebied van zorg en welzijn te stimuleren. De aanleiding van dit project is vanwege het uitwisselen van ervaringen met lokale organisaties. Dit project betreft zorgdienst, HIV-preventieprogramma, begeleiding naar werk en woning en een spaarprogramma. Om de kinderen succesvol bij dit project te betrekken is het ook belangrijk dat de ouders en/of verzorgers hierbij betrokken worden.

Zorgdienst

Zorg is voor de ouders en/of verzorgers onbetaalbaar. Arme mensen krijgen normaal een kaart van de overheid om gratis zorg te verkrijgen, echter de groep die op straat leeft ontvangt dat niet. Deze mensen staan niet geregistreerd want mensen bouwen alleen rechten op als ze ergens staan ingeschreven. Dat staat deze doelgroep niet. Voor hen is het verkrijgen van een ID ook moeilijk zonder ergens ingeschreven te staan. De kinderen daarentegen hoeven nergens ingeschreven te staan. Daarom gaat de stichting deze mensen in contact brengen met een gezondheidsvoorziening waar de kinderen en ouders en/of verzorgers met gezondheidsklachten terecht kunnen. Het kan gaan om een dokterspost en/of psychische ondersteuning bij een gezondheidsdienst.

HIV-preventieprogramma

HIV is een veelvoorkomende ziekte in Afrika. Deze kinderen moeten hiervoor worden behoed. Aids wordt op verschillende manieren overgegeven, o.a. door seksuele handelingen. Deze seksuele handelingen komen veelvuldig door prostitutie tot stand, zowel bij jongens als bij meisjes. Daarom zal de stichting een HIV-preventieprogramma opzetten. Voor een duurzame situatie is het belangrijk dat de kinderen sterk en gezond zijn. Dat biedt meer kansen voor de toekomst.

Begeleiding naar werk en woning

Om de kinderen naar een beter bestaan te begeleiden is het belangrijk dat de thuisbasis ook gaat functioneren. Daarom is ervoor gekozen om te kijken wat de behoefte van de familie op het gebied van werk en woning is. Er kan naar een inkomstenbron worden gekeken, zodat de familie een vast inkomen heeft om een woning te kunnen bekostigen. Met relatief kleine startkapitaal van bijvoorbeeld 300 birr (20 euro) kan een gezin koffie en/of thee op straat verkopen en zo inkomsten generen. Echter is dit een informele manier van ondernemen waar de overheid bezwaar tegen heeft. Het is echter wel een indicatie van wat in het verleden heeft gewerkt.

Spaarprogramma

Een voorwaarde voor de familie om aan dit project deel te nemen is dat zij een bepaald bedrag sparen. Door aan een spaarprogramma deel te nemen kunnen de families zelfredzaam worden. Op deze manier kan er een duurzame situatie voor de hele familie worden gecreëerd.

 

zor egn welzijnprogramma

Doneren