Dit project betreft de begeleiding van de studie van de kansarme kinderen. Dit houdt in dat de kinderen aanvullend onderwijs ontvangen. Dit onderwijs zal hun positie op de arbeidsmarkt versterken. De kinderen gaan van de basisschool naar de middelbare school en vervolgens naar de universiteit. Per kind duurt het proces 6 tot 10 jaar.

Om internationaal op educatie aan te sluiten zal de stichting zich ervoor inzetten dat de kinderen computervaardigheden opdoen. Daarnaast willen wij extra extra Engelse lessen aanbieden. In samenwerking met de school zouden wij bijvoorbeeld een docent kunnen aanstellen om deze internationale aansluiting mogelijk te maken. Mogelijk kan er met de universiteit samenwerking worden gezocht. Ermias, de projectcoördinator heeft een ICT-achtergrond en is docent computervaardigheden geweest. Ermias zou een goede kandidaat kunnen zijn, maar hij steekt veel vrijwillige tijd in dit project. Voor deze activiteiten zou een vergoeding wel gepast zijn.

Belangrijk is dat naast de educatie van de kinderen ook de docenten worden getraind op computervaardigheden en Engelstalige communicatie. Op deze school is gebleken dat er theoretische lessen worden gegeven, maar dat praktijklessen op het gebied van computer- en Engelstalige vaardigheden te wensen overlaat.

De begeleiding van de studie houdt verder in dat de kinderen van schoolmaterialen worden voorzien en in extra huiswerkbegeleiding gedurende de opleiding. Mocht de student naar de middelbare school gaan dan zullen wij met maatwerk kijken wat nodig is om dit in goede banen te leiden. De grote vraag is hoe blijft de stichting duurzaam voor de kansarmen.

Doneren