Voor sponsoring zal een zakelijke overeenkomst worden opgesteld waar de belangen en profijt van beide partijen in zijn benoemd. De sponsor kan de stichting financieel en/of materieel ondersteunen waarbij de stichting een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van zijn doelstellingen. Mocht u als bedrijf interesse hebben in sponsoring, neem dan contact met ons  op.