The Next Stage Foundation heeft een startkapitaal van € 5.000 euro wat Saskia Bosnie doneert namens haar bedrijf Sabo Advies Bewonersparticipatie. Voor het verrichten van activiteiten voor het bevorderen van de welzijn van de kinderen zijn fondsen in financiën nodig. Daarmee kunnen de jaarlijkse basiskosten gedekt worden om de stichting draaiende te kunnen houden. Maar wil de stichting kunnen groeien en projecten financieren dan is meer geld noodzakelijk. Dit geld zal dan besteed worden aan: onderwijs, voeding, begeleiden van leer-werktrajecten, zelfredzaamheid stimuleren op het gebied van zorg- en welzijn, bouw van een kantine en onderzoek naar renovatie van de school.

Vrijwillige steun voor The Next Stage Foundation

Voor The Next Stage Foundation wordt het werven van fondsen veel breder ingezet dan alleen maar zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Een voorbeeld van bedrijven die hun kennis en diensten op vrijwillige aan de stichting hebben aangeboden:

  1. Wintertaling Advocaten en Notarissen (zie)
  2. Etemadi Advocatuur, (zie)
  3. Buro Björg Architectuur, (zie)
  4. RVW Fiscaal Juridisch Advies, (zie)
  5. Studio Awen, (zie)
  6. Go2People Websites, (zie)
  7. De Vormstrateeg, (zie)
  8. Wondem foundation (zie)
  9. Amstelstad Accountants & adviseurs (zie).

Verdienmodellen

Verder wil de stichting verschillende verdienmodellen hanteren. Het doel is een verdienmodel te krijgen waarbij een duurzame relatie tussen donateurs en de stichting in stand wordt gehouden, de stichting aan zelffinanciering kan doen en zodat er model ontstaat waarbij wij direct iets terug kunnen doen voor de Nederlandse maatschappij. Mocht u als bedrijf of vermogensbeheerder graag uw kennis, menskracht, diensten, geld of materialen aan de stichting willen aanbieden, neem dan contact met ons  op.