Wij werken samen met andere stichtingen zoals Wondem Foundation . Deze stichting bestaat al langer en zij kunnen ons dan ook goed helpen en adviseren. Natuurlijk hopen wij in de toekomst ook hen een helpende hand te kunnen bieden.

We werken ook nauw samen met Niki Fayaz, oprichter van Terra. Zij helpt ons met haar expertise. In het kort: de missie van Terra is het creëren van onafhankelijke en duurzame burgers van de wereld door eerlijke en gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs voor de jeugd. Kijk op haar website: www.terra-edu-dev.com.

Daarnaast bieden andere instanties ook vrijwillig hulp aan om een bijdrage te leveren in onder meer de oprichting van de stichting. Wij zijn deze instanties dan ook zeer dankbaar en hieronder staan zij vermeld.